Plavání je ranec dovedností, které je třeba si osvojit. Zdravé a efektivní plavání potřebuje svůj čas. Čas trávený ve vodě.

Do tohoto rance patří tyto dovednosti

  • splývání
  • potápění
  • cit pro vodu
  • orientace ve vodním prostředí
  • plavecké dýchání
  • skoky a pády do vody
  • síla, ohebnost, vytrvalost
  • plavecké styly