plavemeproradost
cropped-IMG_7661-scaled-3.jpg

CO OD LEKCÍ ČEKAT

Hlavním cílem na lekcích je seznámit děti s vodním prostředím. Naučit je vodu milovat, ale také mít z ní zdraví respekt. Na lekcích začínáme se samostatným pohybem ve vodě a prvky sebezáchrany. Dále pak rozvíjíme plavecké dovednosti, skoky do vody, potápění a dýchání, orientaci ve vodním prostředí a trénujeme i sílu a vytrvalost.

Cílem je naučit se plavat s co nejmenší námahou, maximálně využít potenciálu vodního prostředí, uvolnit namáhané svalové skupiny a posílit rovnoměrně celé tělo.

V ČEM SE LIŠÍME OD OSTATNÍCH

NAVAZUJEME VZTAHY

PROČ

Aby se dítě mohlo rozvíjet potřebuje prostředí ve kterém se cítí bezpečně a lidi, kterým důvěřuje.

JAK

Děti si od rodičů přebíráme u kas, jdeme společně do šatny, sprch, k bazénu a po lekci zase zpět. Máme tak dostatek času se lépe poznat, popovídat si, jak se nám celý týden dařilo.

VYUŽÍVÁME VNITŘNÍ MOTIVACI

PROČ

Vnitřní motivace je něco, co nás žene kupředu, je to něco co nás inspiruje rozvíjet se a učit se nové věci. Vnitřní se jí říká proto, že je naše. Není přáním rodičů ani okolí.

JAK

Používáme velké množství pomůcek, které děti mohou na lekcích svobodně požívat. Neuslyšíte u nás vezměte si pásek, budeme plavat s deskou. Děti si mohou sami zvolit. Naprosto respektujeme tempo, kterým se děti chtějí učit. Do ničeho děti nenutíme. K výuce používáme četně hru, nabízíme jí jako možnost, chcete si zahrát?

MÁME JASNĚ STANOVÉNÉ HRANICE

PROČ

Když děti ví, co je pro osobu se kterou momentálně a v prostředí ve kterém se pohybují   jsou v pořádku co mohou dělat, co ne a proč cítí se v bezpečí. Orientují se v situacích, které mohou nastat a ochotně přijímají důsledky svých případných přešlapů pokud nastanou.

JAK

Na začátku první lekce se ptáme dětí, co si myslí, že můžeme u vody dělat, co je bezpečné a co není. Co můžeme a co nemůžeme dělat na našich lekcích. V případě potřeby pravidla opakujeme, něžně na ně upozorňujeme. Je velký rozdíl, zda se dítě v zápalu hry zapomene a nějaké pravidlo poruší nebo jej poruší záměrně. Upřímně řečeno nesetkala jsem se za 12 let mé praxe s dítětem, které by naschvál porušovalo pravidla.

POZORUJEME DĚTI A UČÍME SE S NIMI

PROČ

Když necháme děti objevovat mnohdy přijdou na způsoby jak se něco naučit a efektivně používat. Děti pak mají z pohybu velikou radost a ještě větší o to, že si na to přišli sami.

JAK

Dáváme dětem prostor, do lekcí zařazujeme možnost volné hry, přijímáme náměty na hry, které si děti sami vymyslí a hrajeme s nimi.  

PLAVEME S DĚTMI A UKAZUJEME

PROČ

Být s dětmi ve vodě je sice náročné, ale stojí to za to. Když dítě cítí, že jsme na stejné vlně, na stejné úrovni lépe reaguje, vnímá, když po něm něco chceme a ví, že jsme tu pro něj. 

JAK

Ke korekturám používáme názornost. Ukazujeme dětem několik možností, jak se dají prvky ve vodě provádět a to efektivně i neefektivně. Děti nás tak mohou pozorovat a napodobovat a také se nám mohou smát, jak se pěkně plácáme a cákáme všude kolem :-).

MÁME SMÍŠENÉ SKUPINKY

PROČ

Kluci, holky, mladší, starší, více zkušení i začátečníci všichni pohromadě maximálně ale 6 kousků. Zkušenější děti jsou díky tomuto zázračnému koktejlu motivované dělat prvky s co největší přesností a učí tak méně zkušené, které je mohou pozorovat a napodobovat, snaží se jim co nejvíce přiblížit. 

JAK

Některé prvky děláme společně, jiné ukazují zkušenější děti méně zkušeným a všichni společně vymýšlíme hry a učíme se od sebe navzájem. Někomu jde lépe potápění, jinému splývání, někomu skoky a tak podobně. Navzájem se motivujeme.

JAK LEKCE PROBÍHÁ

Celá lekce trvá 70 až 90 minut.

  • S dětmi a rodiči se sejdeme u kas bazénu. Rodičům zamáváme a dál jdeme bez nich. (Když dítě potřebuje je možné se na prvních lekcích domluvit, že s námi půjdou rodiče do šaten a k bazénu, to by však nemělo trvat déle než 3 lekce)
  • Společně jdeme do šaten, kde se převlékneme do plavek, pak jdeme do sprch, na toaletu a k bazénu.
  • Někdy si dáme rozcvičku na suchu někdy jdeme rovnou do bazénu.
  • Od chvíle, kdy přijdeme k bazénu začíná samotná lekce, která trvá 45 minut.
  • Lekci zahajujeme rituálem přivítání se s vodou.
  • Pokud někdo potřebuje v průběhu lekce na toaletu, jdeme všichni společně.
  • Po lekci se zabalíme do osušek, županů a jdeme společně do sprch, kde sundáme mokré plavky, osprchujeme se a pokračujeme do šaten.
  • Předání dětí probíhá zase u kas bazénu.

CO S SEBOU

plavky

osuška nebo župan

pantofle

hygienické potřeby

plavecké brýle (pro ty co jsou na ne zvyklí)

PROČ PLAVAT S NÁMI

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP

Každý jsme odlišný, každý máme talent na něco jiného podporujeme talent svěřenců a adekvátně ho rozvíjíme.

NEUSTÁLE SE VZDĚLÁVÁME

Sledujeme novinky v oblasti plavání a vzděláváme se i v příbuzných oborech pro zdokonalení naší činnosti.

INTERAKTIVNÍ LEKCE

Používáme velké množství plaveckých pomůcek a herní prvky pro nácvik správných plaveckých dovedností.

VNITŘNÍ MOTIVACE

Podporujeme vnitřní motivaci dětí i dospělých k činnosti. Díky ní se naši svěřenci rychle učí a zdokonalují.

PRO KOHO JSOU LEKCE VHODNÉ

Pro děti bez rodičů od 3 let.

Turnusy kurzů

leden až březen, duben až červen, září až prosinec
Do kurzu je možné nastoupit i v jeho průběhu v případě volné kapacity.

KDE S NÁMI MŮŽETE PLAVAT

Účastník výuky musí být zdravotně způsobilý absolvovat individuální tréninky plavání.

Co by Vás mohlo ještě zajímat

Nepronajímáme si dráhu ani bazén

PROČ

Plaveme kde se nám zrovna zachce. Aquacentrum Šutka je veliký areál se spoustou bazénu a my je vyžíváme hojně a téměř všechny. Což by nebylo možné kdybychom byli vázáni smlouvou s bazénem o pronájmu. Takže ano plaveme s veřejností. Má to své výhody. Děti se učí tolerance ví, že bazén není jen pro ně, jsou ohleduplné a obezřetné protože také vědí, že tam není jeden dospělí jen pro ně.

Rodič s námi na bazén nechodí

PROČ

V rámci prvních lekcí pří získávání důvěry a přivykání s námi po domluvě rodič jistě na bazénu může. Dlouhodoběji to nedoporučujeme. Je velký rozdíl, zda je s námi rodič u bazénu nebo není přítomný. Když je rodič v blízkosti děti se zapomínají, instruktor nemá jejich plnou pozornost jelikož koukají, zda se na ně rodič kouká. Rádi se samozřejmě chlubí, když je rodič v blízkosti, co se jim povedlo. A také se stává, že jsou nejistí, když je instruktor vybídne aby dělali něco co doposud s rodičem dělat nechtěli. Přítomnost rodiče v této situaci hraje velikou roli. Stává se, že by prvek zkusit i chtěli ale někdy to neudělají, nechtějí rodiče přivést do rozpaků. S rodičem totiž daný prvek např. dělat nechtěli a ve skupince kde jsou jen s instruktorem a dalšími dětmi by rády. Hrozně záleží na dětech a jejich rozpoložení.

Když se dítě nechce potápět nemusí

PROČ

Děti do ničeho nenutíme. Chuť k potápění přijde sama. Každé dítě potřebuje jinak dlouhou dobu na to aby se něco naučilo a my tento potřebný čas plně respektujeme. Neznamená to však, že to nebudeme zkoušet a také to neznamená, že když se ostatní budou potápět děti, které nechtějí budou sedět na okraji bazénu a nudit se. Je spoustu cviků a her, které děti mohou zkoušet a připravovat se tak na potopení.

Viz naše Plavecké karty.

Když dítě nechce skákat do bazénu nemusí

PROČ

Je to podobné jako s potápěním. Jako instruktor mohu říci, že zdraví respekt z vody má něco do sebe. Dítě které k vodě chová patřičný respekt se do ní nebude bezhlavě vrhat bez toho aniž by si s sebou přizval někoho dospělého.

Možná je na místě otázka a co ty děti, které k vodě respekt nemají, jak jej vybudovat. A že takových dětí není málo. My na lekcích používáme rituál a pravidla.

  1. Děti vědí, že do vody jde první dospělý, vždy si toto pravidlo připomínáme.
  2. Používáme rituál v podobě přivítání se s vodou.  Může to být básničkou nebo jen pozdravením a připomenutím pravidel, jak se chovat u vody.